ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, SOCIALINĖ INTEGRACIJA KAUNO APSKRITYJE

BPD ES SM ESF
LT EN

Naujienos

Apie projektą

Kontaktai

Nuotolinis mokymas

Naudingos nuorodos

Diskusijų lenta

D.U.K

© 2006, R S F
Visos teisės saugomos

 

Informacija apie projektą

 

2006 metų kovo mėnesio 20 dieną iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinant 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento II prioriteto "Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.3 priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija", Kauno apskrities priklausomybės ligų centrui buvo skirta parama projektui "Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje",
Projektas bus vykdomas Kauno apskrityje nuo 2006 metų balandžio mėnesio 1 dienos iki 2008 metų gegužės 31 dienos.

Projekto tikslas - diegiant naujai sukurtą vieningą kompleksinę daugiafunkcinę reabilitacijos sistemą, padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, pasiekti laisvą nuo narkotikų gyvenimo būdą ir integruotis į visuomenę.

Projektas skirtas:
1) Specialistams, dirbantiems su asmenimis, priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinės ir profesinės reabilitacijos srityje;
2) Asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.

Asmenų, sergančiųjų priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į socialinį ir profesinį gyvenimą reikalauja kompleksinių priemonių: pirminės prevencijos, sveikatos priežiūros, reabilitacijos ir reintegracijos subalansuotumo. Sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, dažniausia yra socialiai atskirti visuomenėje, jiems trūksta bendrųjų gebėjimų bei įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių. Tyrimai rodo, kad tikimybė sugrįžti prie narkotikų vartojimo priklauso ne tiek nuo psichotropinių ir kitų vartotų narkotikų ypatybių, kiek nuo psichosocialinių priklausomo asmens savybių ir gebėjimo integruotis į visuomenę. Šiuo metu esanti priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos sistema Lietuvoje koncentruojasi gydimu ir nepakankamai apima socialinės integracijos į visuomenę aspektus. Dėl šių priežasčių asmenims, dalyvaujantiems gydymo ir reabilitacijos programose, trūksta socialinių įgūdžių bei gebėjimų, o tai sudaro pagrindines kliūtis jų socialinei integracijai į visuomenę, kas veda į tolesnę degradaciją ir socialinę atskirtį. Sveikstančių asmenų socialinė reabilitacija yra būtinas viso sveikimo proceso komponentas, kurį apima fizinio, psichologinio, emocinio, ekonominio ir socialinio statuso atstatymas.

Naujai kuriamos ir diegiamos daugiafunkcinės reabilitacijos sistemos komponentai yra motyvacija - gydymas - integracija į visuomenę.
Sistemą sudarys modulinės interaktyvios mokymo programos: įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas; profesinio statuso reabilitacija, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, o taip pat konsultavimo paketas: psichologiniais, socialiniais, teisiniais, profesinio orientavimo klausimais. Tikimasi, kad šį sistema bus paremta prieinamumo, savanoriško dalyvavimo ir konfidencialumo principais.

Manome, kad daugiafunkcinė reabilitacijos sistema suteiks didesnes galimybes asmenims priklausomiems nuo narkotikų, besigydantiems Kauno apskrityje:
- gauti pilnavertį atstatomąjį gydymą Kauno apskrities priklausomybės ligų centre;
- ugdyti įsidarbinimo kompetencijos įgūdžius ir bendruosius gebėjimus;
- gauti konsultacijas psichologiniais, socialiniais, teisiniais, profesinio orientavimo klausimais;
- ugdyti skaitmeninio raštingumo bei verslumo įgūdžius;
- bendrauti internetu su panašiomis šalies ir tarptautinėmis bendruomenėmis.