Categories
Be kategorijos

Paslaugos vaikams ir jaunimui

Tikslas – padėti vaikams ir paaugliams turintiems žalingą vartojimą ar priklausomybę:                                 

  • kompiuteriams, azartiniams žaidimams,
  • alkoholiui,
  • narkotinėms medžiagoms,
  • tabakui.

Paslaugos teikiamos vaikams ir paaugliams nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Anonimiškai konsultuojami paaugliai nuo 16 metų (konsultacija mokama).

Konsultuoja vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas. Visos paslaugos nemokamos (išskyrus anoniminį konsultavimą).  
Taikomas:
Ambulatorinis konsultavimas.
Stacionarinis gydymas – psichologinės socialinės reabilitacijos programa (iki 12 mėn.)
Šeimos narių konsultavimas – bendravimo įgūdžių tobulinimas, tarpusavio supratimo didinimas.
Palaikomoji terapija.
Kreipiantis į centrą reikalinga turėti:asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
tėvų ar kito juridinio asmens atsakingo už jaunuolį sutikimą dėl vaiko gydymo. 

Categories
Be kategorijos

Publikacijos

Kauno moksleiviai rodo inciatyvą prisidėti prie kovos su narkotikų vartojimu ir mėgina suteikti pagalbą nuo kvaišalų priklausomiems bendraamžiams.

Moksleivių techninės kūrybos centro narių inciatyvinės grupės nariai trečiadienį sukvietė daugelio miesto mokyklų, universitetų, nevyriausybinių organizacijų, Kauno savivaldybės, apskrities Sveikatos ugdymo centro atstovus aptarti miesto jaunimui skirto renginio „Mes prieš narkotikus“ organizavimą.

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorius Tautvydas Zikaras pasakojo, kad Kauno apskrityje oficialiai žinomi 483 narkomanai, tačiau iš tikrųjų jų skaičius kelis ar keliolika kartų didesnis.

Spėjama, kad vienam oficialiai nustatytam ir į specialią įskaitą įtrauktam narkomanui tenka dešimt oficialioje statistikoje nefigūruojančių narkomanų.

Diskusijos dalyviai vienbalsiai nutarė, kad prieš narkotikų vartojimą nukreiptas renginys turėtų būti patrauklus jaunimui, todėl nerikėtų skaityti nuobodžių paskaitų apie kvaišalų žalą.

Categories
Be kategorijos

ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, SOCIALINĖ INTEGRACIJA KAUNO APSKRITYJE

2007-03-09

Paskelbtas supaprastintas atviras konkursas projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje” priklausomybės ligomis sergančių asmenų mokymo programų parengimo pagal mokymo modulius:

įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai;

skaitmeninis raštingumas;

verslumo įgūdžių ugdymo pagrindai;

bei mokymų programų ciklo specialistams „Sergančių priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės“ parengimo paslaugoms pirkti.

2006-12-20

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.94 2006-12-13 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje” profesinės integracijos programos bei metodikos narkomanų reabilitacijos bendruomenėse parengimo paslaugoms pirkti.

2006-05-18

Kauno apskrities priklausomybės ligų centras 2006-03-20 pasirašė paramos skyrimo projektui „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje“, įgyvendinant 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ sutartį. Atlikus visus reikiamus formalumus, projektas šiomis dienomis pradedamas įgyvendinti.
Pagrindinis projekto tikslas – diegiant naujai sukurtą vieningą kompleksinę reabilitacijos sistemą padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, pasiekti laisvą nuo narkotikų gyvenimo būdą ir integruotis į visuomenę.

Pagrindinės projekto veiklos: – mokymo programų „Sergančiųjų priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės“ ciklo specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) parengimas; – priklausomybės ligomis sergantiems asmenims mokymo programų pagal šiuos mokymo modulius – įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei pagrindiniai socialiniai gebėjimai, skaitmeninis raštingumas, verslumo įgūdžių ugdymo pagrindai parengimas; modulinio mokymo programų nuotoliniam mokymui adaptavimas; – profesinės integracijos programos bei metodikų parengimas, jų įdiegimas narkomanų reabilitacijos bendruomenėse; – modulinių mokymų specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) organizavimas; mokymų ir psichologinių konsultacių organizavimas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas išmokytų naudos gavėjų skaičius sieks 100 asmenų, kvalifikaciją įgis 60, o įsidarbinti pavyks 40 sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.

Categories
Be kategorijos

Korupcijos prevencija

Anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt. galima įmetant į įstaigoje esančią pasiūlymų dėžutę (Psichologinės – socialinės reabilitacijos sektoriuje), el. paštu info@kaplc.lt, tel. (8 37) 337 437.

Taip pat galima kreiptis raštu, adresu Giedraičių g. 8, 44148 Kaunas, ant voko nurodant – asmeniškai direktoriui arba personalo specialistui. Kreipiantis raštu, prašome nurodyti: vardą ir pavardę; adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą; Centro darbuotojo, dėl kurio netinkamų veiksmų kreipiamasi, pareigas, vardą ir pavardę; netinkamus veiksmus ir jų aplinkybes (vietą, laiką, galinčius patvirtinti asmenis ir pan.).

Asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi kreiptis į Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorių, 106 kab., tel. (8 37) 337 437.

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) veikia nemokamas pasitikėjimo telefonas – 8 800 66 004, kuriuo galima anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose arba el. paštu korupcija@sam.lt.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pranešimą STT galite pateikti čia arba telefonu (8 5) 2 66 33 33.
KAPLC Darbuotojų elgesio kodeksas

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika elgesio taisyklės

Categories
Be kategorijos

Darbo laikas

Pažymos išduodamos darbo dienomis nuo 8oo iki 15oo val.

4 akademinių valandų paskaitų kursas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai vyksta pagal iš anksto nustatytą grafiką.

Dėl informacijos kreiptis registratūros tel. (8 37) 333 255

Ambulatorinis priklausomybės ligų skyrius dirba VISĄ PARĄ, tel. (8 37) 333 254

Centro darbo laikas!

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Centre teikiamos:
Ambulatoriniame priklausomybės ligų skyriuje:
Registratūroje darbo dienomis nuo 8ooiki 17oo val.
Sveikatos priežiūros specialistų kabinetuose darbo dienomis nuo 8ooiki 17oo val.
Metadono programoje darbo dienomis nuo 7oo iki 15oo val., šeštadieniais nuo 7oo iki 14oo val.
Ekspertizių kabinete darbo dienomis nuo 17oo iki 8oo val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 8oo iki 8oo val.
Procedūriniame kabinete nuo 8oo iki 8oo val.
Stacionariniame priklausomybės ligų skyriuje nuo 8oo iki 8oo val.
Vaikų ir jaunimo skyriuje nuo 8oo iki 8oo val.