Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Naujienos

2014-06-12


Perrinkta KAPLC medicinos etikos komisija.
Kategorija: Naujienos
Įrašė: administratorius

2014-06-11 centro darbuotojų atstovų susirinkime, slaptu balsavimu, trejiems metams buvo išrinkta 11 narių Medicinos etikos komisija.

Komisijos uždaviniai ir funkcijos:
> stebėti, kaip centre laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį;
> priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais;
> spręsti iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų, centro darbuotojų;
> dalyvauti centro administracijos darbe, sprendžiant etinius klausimus;
> šviesti centro darbuotojus, pacientus medicinos etikos požiūriu;
> dalyvauti rengiant centro teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu;
> teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai centro galimybės yra ribotos;
> teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais.

Komisijai paklausimus galite pateikti asmeniškai centre, 106 kab., arba elektroniniu paštu info@kaplc.lt.