Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Darbuotojų paskatinimai / nusižengimai

2016 metais už nepriekaištingą, ilgametį, nuoširdų ir pasiaukojantį darbą 15 metų darbo Kauno apskrities priklausomybės ligų centre sukakties proga,
25 centro darbuotojams pareikšta padėka. Dviem darbuotojams pareikšta padėka už
asmeninę iniciatyvą ir dalyvavimą įgyvendinant paramos projektą.

2016 metais tarnybinių drausminių nuobaudų pareikšta nebuvo.