Naujienos
2017-06-26

Kauno apskrities priklausomybės ligų centre - naujos patalpos vaikams ir jaunimui

2017 m. birželio 22 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre atidarytos naujos patalpos vaikų ir jaunimo skyriaus pacientams. Patalpos renovuotos UAB "Intermedix" Lietuva ir Raimundo Jono Paškevičiaus pagalba.
Daugiau skaitykite čia >>>
Kontaktai
Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas, el.paštas
Direktorius Tautvydas Zikaras
(8-37) 33 74 37
Direktoriaus pavaduotoja
Giedrė
Karsokienė
(8-37) 33 00 25
giedre.karsokiene@kaplc.lt
Viešųjų pirkimų specialistė
Brigita Glinskienė
(8-613) 83599
brigita.glinskiene@kaplc.lt
Vyriausioji slaugytoja   (8-37) 33 20 42
Sveikatos statistikė Audronė Mažeikienė (8-37) 33 32 52
audrone.mazeikiene@kaplc.lt
Personalo specialistė / Referentė             
Neringa Žilinskienė (8-37) 33 74 37
info@kaplc.lt 
BUHALTERIJA >>>
Vyriausioji buhalterė Danutė Šimkienė (8-37) 33 32 52
danute.simkiene@kaplc.lt 
Vyresnioji buhalterė Irma Tamošiūnienė (8-37) 33 32 52
irma.tamosiuniene@kaplc.lt 
AMBULATORINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIUS >>>
Vedėja Vilma Pukelevičienė (8-37) 33 32 51
vilma.pukeleviciene@kaplc.lt
Vyresnioji slaugytoja Daiva Matulionienė (8-37) 33 03 86
daiva.matulioniene@kaplc.lt
REGISTRATŪRA   (8-37) 33 32 55
registratura@kaplc.lt
Ekspertizių kabinetas   (8-37) 33 32 54
Pakaitinės terapijos programa   (8-37) 33 03 86
Socialinė darbuotoja Indrė Pavinkšnienė (8-37) 33 11 35
indre.pavinksniene@kaplc.lt
Medicinos psichologė Edita Ivinkina (8-37) 33 21 45
STACIONARINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIUS >>>
Vedėjas
Leonas Kačinskas
(8-37) 33 74 36
leonas.kacinskas@kaplc.lt
Vyresnioji slaugytoja Violeta Rušienė (8-37) 33 32 49
Detoksikacijos sektorius
Gydytojai psichiatrai
Darius Jokūbonis
Zita Rutkauskienė

(8-37) 33 20 44
darius.jokubonis@kaplc.lt
Psichologinės-socialinės reabilitacijos sektorius 
Medicinos psichologė
 Aina Adomaitytė
(8-37) 33 02 48
Socialiniai darbuotojai Irena Pacevičienė
Darius Rauktys
(8-37) 33 21 48
Socialiniai darbuotojai Justina Mažylytė
Roma Senovaitienė
(8-37) 33 32 50
VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUS >>>
Vedėja Žaneta Žalkauskaitė (8-37) 33 19 96
zaneta.zalkauskaite@kaplc.lt
Medicinos psichologės Dovilė Navikienė
Vaida Lukaševičienė(8-37) 33 19 96

ŪKIO SKYRIUS >>>
Ūkvedys Ramūnas Palubinskas ramunas.palubinskas@kaplc.lt
Informacija atnaujinta 2016-11-22