Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Kontaktai
Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas, el.paštas
Direktorius Tautvydas Zikaras
(8-37) 33 74 37
Direktoriaus pavaduotoja
Giedrė
Karsokienė
(8-37) 33 00 25
giedre.karsokiene@kaplc.lt
Viešųjų pirkimų specialistė
Brigita Glinskienė
(8-613) 83599
brigita.glinskiene@kaplc.lt
Vyriausioji slaugytoja   (8-37) 33 20 42
Sveikatos statistikė Audronė Mažeikienė (8-37) 33 32 52
audrone.mazeikiene@kaplc.lt
Personalo specialistė / Referentė             
Neringa Žilinskienė (8-37) 33 74 37
info@kaplc.lt 
BUHALTERIJA >>>
Vyriausioji buhalterė Danutė Šimkienė (8-37) 33 32 52
danute.simkiene@kaplc.lt 
Vyresnioji buhalterė Irma Tamošiūnienė (8-37) 33 32 52
irma.tamosiuniene@kaplc.lt 
AMBULATORINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIUS >>>
Vedėja Vilma Pukelevičienė (8-37) 33 32 51
vilma.pukeleviciene@kaplc.lt
Vyresnioji slaugytoja Daiva Matulionienė (8-37) 33 03 86
daiva.matulioniene@kaplc.lt
REGISTRATŪRA   (8-37) 33 32 55
registratura@kaplc.lt
Ekspertizių kabinetas   (8-37) 33 32 54
Pakaitinės terapijos programa   (8-37) 33 03 86
Socialinė darbuotoja Indrė Pavinkšnienė (8-37) 33 11 35
indre.pavinksniene@kaplc.lt
Medicinos psichologė Edita Ivinkina (8-37) 33 21 45
STACIONARINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ SKYRIUS >>>
Vedėjas
Leonas Kačinskas
(8-37) 33 74 36
leonas.kacinskas@kaplc.lt
Vyresnioji slaugytoja Violeta Rušienė (8-37) 33 32 49
Detoksikacijos sektorius
Gydytojai psichiatrai
Darius Jokūbonis
Zita Rutkauskienė

(8-37) 33 20 44
darius.jokubonis@kaplc.lt
Psichologinės-socialinės reabilitacijos sektorius 
Medicinos psichologė
 Aina Adomaitytė
(8-37) 33 02 48
Socialiniai darbuotojai Irena Pacevičienė
Darius Rauktys
(8-37) 33 21 48
Socialiniai darbuotojai Justina Mažylytė
Roma Senovaitienė
(8-37) 33 32 50
VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUS >>>
Vedėja Žaneta Žalkauskaitė (8-37) 33 19 96
zaneta.zalkauskaite@kaplc.lt
Medicinos psichologės Dovilė Navikienė
Vaida Lukaševičienė(8-37) 33 19 96

ŪKIO SKYRIUS >>>
Ūkvedys Ramūnas Palubinskas ramunas.palubinskas@kaplc.lt
Informacija atnaujinta 2016-11-22