Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Korupcijos prevencija

 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą - personalo specialistė Neringa Žilinskienė, tel. (8 37) 337 437, el. paštas info@kaplc.lt.

Anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt. galima įmetant į įstaigoje esančią pasiūlymų dėžutę (Psichologinės - socialinės reabilitacijos sektoriuje), el. paštu info@kaplc.lt, tel. (8 37) 337 437.

Taip pat galima kreiptis raštu, adresu Giedraičių g. 8, 44148 Kaunas, ant voko nurodant - asmeniškai direktoriui arba personalo specialistui. Kreipiantis raštu, prašome nurodyti: vardą ir pavardę; adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą; Centro darbuotojo, dėl kurio netinkamų veiksmų kreipiamasi, pareigas, vardą ir pavardę; netinkamus veiksmus ir jų aplinkybes (vietą, laiką, galinčius patvirtinti asmenis ir pan.).

Asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi kreiptis į Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorių, 106 kab., tel. (8 37) 337 437.

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) veikia nemokamas pasitikėjimo telefonas - 8 800 66 004, kuriuo galima anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose arba el. paštu korupcija@sam.lt.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pranešimą STT galite pateikti čia arba telefonu (8 5) 2 66 33 33.

KAPLC Darbuotojų elgesio kodeksas

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika elgesio taisyklės

Medicinos etikos komisija:

Darius Rauktys (pirmininkas)
Vilma Pukelevičienė (pirmininko pavaduotoja)
Neringa Žilinskienė (sekretorė)
Daiva Matulionienė
Audronė Mažeikienė
Valerija Novodzelskienė
Žydrė Nutautienė
Daiva Petraškienė
Violeta Rušienė
Zita Rutkauskienė
Žaneta Žalkauskaitė