Naujienos
2017-06-26

Kauno apskrities priklausomybės ligų centre - naujos patalpos vaikams ir jaunimui

2017 m. birželio 22 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre atidarytos naujos patalpos vaikų ir jaunimo skyriaus pacientams. Patalpos renovuotos UAB "Intermedix" Lietuva ir Raimundo Jono Paškevičiaus pagalba.
Daugiau skaitykite čia >>>
Korupcijos prevencija

 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą - personalo specialistė Neringa Žilinskienė, tel. (8 37) 337 437, el. paštas info@kaplc.lt.

Anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt. galima įmetant į įstaigoje esančią pasiūlymų dėžutę (Psichologinės - socialinės reabilitacijos sektoriuje), el. paštu info@kaplc.lt, tel. (8 37) 337 437.

Taip pat galima kreiptis raštu, adresu Giedraičių g. 8, 44148 Kaunas, ant voko nurodant - asmeniškai direktoriui arba personalo specialistui. Kreipiantis raštu, prašome nurodyti: vardą ir pavardę; adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą; Centro darbuotojo, dėl kurio netinkamų veiksmų kreipiamasi, pareigas, vardą ir pavardę; netinkamus veiksmus ir jų aplinkybes (vietą, laiką, galinčius patvirtinti asmenis ir pan.).

Asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi kreiptis į Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorių, 106 kab., tel. (8 37) 337 437.

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) veikia nemokamas pasitikėjimo telefonas - 8 800 66 004, kuriuo galima anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose arba el. paštu korupcija@sam.lt.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pranešimą STT galite pateikti čia arba telefonu (8 5) 2 66 33 33.

KAPLC Darbuotojų elgesio kodeksas

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika elgesio taisyklės

Medicinos etikos komisija:

Darius Rauktys (pirmininkas)
Vilma Pukelevičienė (pirmininko pavaduotoja)
Neringa Žilinskienė (sekretorė)
Daiva Matulionienė
Audronė Mažeikienė
Valerija Novodzelskienė
Žydrė Nutautienė
Daiva Petraškienė
Violeta Rušienė
Zita Rutkauskienė
Žaneta Žalkauskaitė