ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, SOCIALINĖ INTEGRACIJA KAUNO APSKRITYJE

BPD ES SM ESF
LT EN

Naujienos

Apie projektą

Kontaktai

Nuotolinis mokymas

Naudingos nuorodos

Diskusijų lenta

D.U.K

© 2006, R S F
Visos teisės saugomos
Naujenos

 

Naujienos

 

2007-03-09

Paskelbtas supaprastintas atviras konkursas projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje” priklausomybės ligomis sergančių asmenų mokymo programų parengimo pagal mokymo modulius:

įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai;

skaitmeninis raštingumas;

verslumo įgūdžių ugdymo pagrindai;

bei mokymų programų ciklo specialistams "Sergančių priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės" parengimo paslaugoms pirkti.

2006-12-20

"Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai" Nr.94 2006-12-13 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje” profesinės integracijos programos bei metodikos narkomanų reabilitacijos bendruomenėse parengimo paslaugoms pirkti.

2006-05-18

Kauno apskrities priklausomybės ligų centras 2006-03-20 pasirašė paramos skyrimo projektui "Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje", įgyvendinant 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija" sutartį. Atlikus visus reikiamus formalumus, projektas šiomis dienomis pradedamas įgyvendinti.


Pagrindinis projekto tikslas - diegiant naujai sukurtą vieningą kompleksinę reabilitacijos sistemą padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, pasiekti laisvą nuo narkotikų gyvenimo būdą ir integruotis į visuomenę.

 

Pagrindinės projekto veiklos: - mokymo programų "Sergančiųjų priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės" ciklo specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) parengimas; - priklausomybės ligomis sergantiems asmenims mokymo programų pagal šiuos mokymo modulius - įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei pagrindiniai socialiniai gebėjimai, skaitmeninis raštingumas, verslumo įgūdžių ugdymo pagrindai parengimas; modulinio mokymo programų nuotoliniam mokymui adaptavimas; - profesinės integracijos programos bei metodikų parengimas, jų įdiegimas narkomanų reabilitacijos bendruomenėse; - modulinių mokymų specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) organizavimas; mokymų ir psichologinių konsultacių organizavimas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas išmokytų naudos gavėjų skaičius sieks 100 asmenų, kvalifikaciją įgis 60, o įsidarbinti pavyks 40 sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.