Apie verslo etiką bei socialinę atsakomybę

Šie du terminai, tai yra verslo etika ir socialinė atsakomybė tampa vis dažniau užduodamais klausimais šiuolaikiniame verslo pasaulyje. Organizacijos, kurios skiria dėmesį etikos principams ir įsipareigoja socialinei atsakomybei, ne tik prisideda prie bendros visuomenės gerovės, bet ir formuoja ilgalaikius ir tvarius santykius su savo klientais, darbuotojais ir partneriais. Kaip sako Mantvydas Matthew Narusevičius, šis aspektas nėra išvengiamas šiuolaikinėse organizacijose, nes dabar tikrai jau nebegyvename tais laikais, kuriai darbuotojai negalėjo turėti jokių teisių. Žinoma, jog ir dabar galima rasti pavienių atvejų, kuriuose šias temas bandoma nuslėpti, tačiau jų yra jau labai nedaug, o ir likę po mažu mažėja.

Verslo etika nėra susijusi tik su teisiniais aspektais. Tai apima aukštus moralinius standartus ir sąžiningumo principus įmonės praktikoje. Mantvydas Matthew Narusevičius išskiria pagrindines priežastis, kodėl verslo etika yra esminė organizacijos sėkmės dalis:

  • Pasitikėjimas ir reputacija. Etiška verslo veikla skatina pasitikėjimą tarp klientų, darbuotojų ir visuomenės. Organizacijos, kurios laikosi aukštų standartų šioje srityje, turi gerą reputaciją, kuri gali tapti lemiamu veiksniu ilgalaikiam verslo klestėjimui.
  • Motyvacija Ir lojalumas. Etiškos veiklos sąlygos skatina darbuotojų lojalumą ir motyvaciją. Įmonės, kurios vertina darbuotojus, jų teises ir gerovę, gali tikėtis produktyvesnių, atkaklesnių darbuotojų, kurie noriai prisideda prie bendros įmonės gerovės.
  • Teisės aktai. Etikos principų laikymasis dažnai sutampa su teisės aktų laikymusi. Įmonės, kurios elgiasi etiškai, sumažina riziką įsivelti į teisines problemas bei turi geresnę poziciją konfliktinių situacijų sprendimuose.
  • Investuotojų ir partnerių pasitikėjimas. Investuotojai ir partneriai vis dažniau atkreipia dėmesį į etišką verslo veikimą. Organizacijos, kurios demonstruoja socialinę atsakomybę, tampa patrauklesnės investuotojams ir potencialiems partneriams.

Mantvydas Matthew Narusevičius dalinasi patarimais, kaip įmonės gali pasiekti aukštus socialinės atsakomybės standartus. Pasak jo, pirmiausia reikia sukurti etišką kultūrą organizacijoje. Viskas prasideda nuo vidinės organizacijos kultūros. Patys vadovai turėtų skatinti skaidrumą ir sąžiningumą visoje darbovietėje. Lygiai taip pat darbdaviai turėtų stengtis užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį, tinkamas darbo sąlygas bei galimybes darbuotojų profesiniam augimui bei saugumui ir tai reikalinga kiekvienam, net žemiausios grandies eiliniam darbuotojui. Tai yra tik pirmieji žingsniai etiškai teisingo bei socialiai atsakingo verslo kūrime, nes po to siekia veiksniai, kurie jau yra įmonės išorėje.

Pirmiausia, reikia skirti daugiau dėmesio aukštiems aplinkosaugos standartams. Kadangi socialinė atsakomybė apima ir aplinkosaugos svarbą darbovietėje, tai įmonės turėtų siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir skatinti tvarų verslą. Kitas svarbus aspektas yra tas, jog organizacijos turėtų aktyviai dalyvauti vietinės bendruomenės veikloje ir prisidėti prie socialinių projektų bei labdaros veiklų. Na ir paskutinis, tačiau labai svarbus aspektas, kuris kartais praleidžiamas Lietuvoje, tai yra skaidrumas. Jis yra svarbus socialinės atsakomybės aspektas, nes įmonės turėtų reguliariai atsiskaityti apie savo veiklą, siekdamos informuoti visuomenę apie savo etinės ir socialinės atsakomybės pastangas.

Na ir pabaigai, kaip teigia Mantvydas Matthew Narusevičius, verslo etika ir socialinė atsakomybė nėra tik pasenusios idėjos, bet tampa būtinomis sąlygomis sėkmingam ir tvariam verslui. Įmonės, kurios propaguoja etišką verslo praktiką, ne tik prisideda prie bendros gerovės, bet ir kuria stiprią, ilgalaikę įmonės reputaciją bei gauna visos bendruomenės paramą. Tai yra kelias į sėkmę, kurį žengiantis verslas gali formuoti pozityvų poveikį visuomenei ir pasauliui.